CHUYẾN TÀU SINH TỬ 2016

ĐẠO MỘ BÚT KÝ BẢN ĐIỆN ẢNH - TIME RAIDERS (2016)

CHIẾN NÀO MA KIA - LET'S FIGHT GHOST 2016

Doraemon: Nước Nhật Thời Nguyên Thủy (2016)

PHI VỤ THẾ KỶ 2 - NOW YOU SEE ME 2 (2016)

HẬU DUỆ CỦA MẶT TRỜI