CHIẾN NÀO MA KIA - LET'S FIGHT GHOST 2016

STAR TREK: KHÔNG GIỚI HẠN - STAR TREK BEYOND (2016)

Mầm Chết - Viral 2016

Doraemon: Nước Nhật Thời Nguyên Thủy (2016)

PHI VỤ THẾ KỶ 2 - NOW YOU SEE ME 2 (2016)

HẬU DUỆ CỦA MẶT TRỜI